برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مكانيك سازه ها و شاره ها
 22 دوره 
عنوان نشریه:  مكانيك سازه ها و شاره ها
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مکانیک
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه صنعتي شاهرود
مدیرمسئول:  دكتر محمود نوروزي
سردبیر:  دكتر محمود شريعتي
:تارگاه  http://jsfm.shahroodut.ac.ir/
رایانامه:  jsm@shahroodut.ac.ir
تلفن:  32300330 (023)
نمابر:  3391600 (023)
نشانی:  شاهرود، بلوار دانشگاه، دانشگاه صنعتي شاهرود
کد ISSN:  2251-9495
نوع نشریه:  فصلنامه