برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مباني فقهي حقوق اسلامي (پژوهش نامه فقه و حقوق اسلامي)
 18 دوره 
عنوان نشریه:  مباني فقهي حقوق اسلامي (پژوهش نامه فقه و حقوق اسلامي)
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  فقه و حقوق
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات
مدیرمسئول:  سيدمحمدرضا آيتي
سردبیر:  عليرضا فيض
:تارگاه  http://jfil.srbiau.ac.ir/
رایانامه:  jijl@srbiau.ac.ir
تلفن:  44865400 (021)
نمابر:  44865400 (021)
نشانی:  تهران، پونك، حصارك، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، ساختمان علوم انساني (1)، دانشكده الهيات و فلسفه
کد ISSN:  2251-6272
نوع نشریه:  فصلنامه