مشخصات نشريه:  

فصلنامه صنعت و دانشگاه
 4 دوره
عنوان نشريه:  صنعت و دانشگاه
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  فناوری اطلاعات
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  جمعيت ايراني پيشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه
مديرمسئول:  دكتر مسعود شفيعي
سردبير:  دكتر فتح الله مضطرزاده
تارگاه:  www.sanat-daneshgah.com
رایانامه:  sanat&daneshgah@gmail.com
تلفن:  66485856 (021)
نمابر:  66495433 (021)
نشانی:  تهران، خيابان حافظ، دانشگاه صنعتي اميركبير، ساختمان ابوريحان، طبقه 6، اتاق 612
نوع نشريه:  فصلنامه