برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهشهاي علوم تاريخي (دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه تهران)
 9 دوره
عنوان نشریه:  پژوهشهاي علوم تاريخي (دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه تهران)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه تهران
مدیرمسئول:  دكتر منوچهر اكبري
سردبیر:  دكتر منصور صفت گل
تارگاه:  https://jhss.ut.ac.ir/
تلفن:  66978882 (021)
نمابر:  66978885 (021)
نشانی:  تهران، خيابان انقلاب، دانشگاه تهران
کد ISSN:  1026-2288
نوع نشریه:  فصلنامه