برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مطالعات جامعه شناختي شهري (مطالعات شهري)
 38 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات جامعه شناختي شهري (مطالعات شهري)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم اجتماعی - علوم انسانی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد دهاقان
مدیرمسئول:  دكتر منصور حقيقتيان
سردبیر:  دكتر فريدون وحيدا
:تارگاه  http://urb.dehaghan.ac.ir/
رایانامه:  dun-urbstdy@yahoo.com
تلفن:  53337313 (031)
نمابر:  53337313 (031)
نشانی:  اصفهان، شهرستان دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد دهاقان، 8641687511
کد ISSN:  2345-3273
نوع نشریه:  فصلنامه