مشخصات نشريه:  

فصلنامه تحقيقات مدل سازي اقتصادي
 8 دوره
عنوان نشريه:  تحقيقات مدل سازي اقتصادي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  اقتصاد
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه علوم اقتصادي
مديرمسئول:  دكتر محمدرضا منجذب
سردبير:  دكتر محسن ابراهيمي
تارگاه:  www.ues.ac.ir/journal
رایانامه:  ejournal@ses.ac.ir
تلفن:  88939850 (021)
نمابر:  88943703 (021)
نشانی:  تهران، خيابان حافظ، خيابان رودسر، دانشكده علوم اقتصادي، ساختمان مركزي، شماره 1، طبقه سوم، مديريت امور پژوهشي، بلوك 3، طبقه 4
كد ISSN:  2228-6454
نوع نشريه:  فصلنامه