برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه روانشناسي باليني و شخصيت (دانشور رفتار)
 19 دوره 
عنوان نشریه:  روانشناسي باليني و شخصيت (دانشور رفتار)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  روانشناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه شاهد
مدیرمسئول:  دكتر رسول روشن چسلي
سردبیر:  دكتر محمدعلي اصغري مقدم
:تارگاه  http://cpap.shahed.ac.ir/
رایانامه:  cpap@shahed.ac.ir
تلفن:  51213074 (021)
نمابر:  51213549 (021)
صندوق پستی:  18151/159
نشانی:  تهران، ابتداي آزادراه تهران - قم، روبروي حرم مطهر حضرت امام خميني (ره)، دانشگاه شاهد، معاونت پژوهشي و فناوري، مركز چاپ و انتشارات دفتر مجله
کد ISSN:  2345-2188
نوع نشریه:  دو فصلنامه