مشخصات نشريه:  

فصلنامه مطالعات روانشناسي باليني
 9 دوره
عنوان نشريه:  مطالعات روانشناسي باليني
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  روان شناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه علامه طباطبايي
مديرمسئول:  دكتر احمد برجعلي
سردبير:  دكتر فرامرز سهرابي
تارگاه:  jcps.atu.ac.ir
تلفن:  44737571 (021)
نمابر:  44737472 (021)
نشانی:  تهران، بزرگراه شهيد همت، ميدان دهكده المپيك، دانشگاه علامه طباطبايي، دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي
كد ISSN:  3189-2322
نوع نشريه:  فصلنامه