مشخصات نشريه:  

فصلنامه روانشناسي افراد استثنايي
 8 دوره
عنوان نشريه:  روانشناسي افراد استثنايي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  روان شناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه علامه طباطبايي
مديرمسئول:  دكتر حسين اسكندري
سردبير:  دكتر حميد عليزاده
تارگاه:  jpe.atu.ac.ir
رایانامه:  festesnaei@ut.ac.ir
نشانی:  بلوار دهكده المپيك، تقاطع بزرگراه همت، پرديس دانشگاه علامه طباطبايي
كد ISSN:  2252-0031
نوع نشريه:  فصلنامه