برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه نقد و ادبيات تطبيقي
 4 دوره 
عنوان نشریه:  نقد و ادبيات تطبيقي
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه رازي كرمانشاه
مدیرمسئول:  دكتر تورج زيني وند
سردبیر:  دكتر يحيي معروف
:تارگاه  https://jcl.uk.ac.ir/
رایانامه:  comparativeliterature90@yahoo.com
تلفن:  4283910 (0831)
نمابر:  4283910 (0831)
صندوق پستی:  6714414/941
نشانی:  كرمانشاه، باغ ابريشم، خيابان دانشگاه، دانشگاه رازي، دانشكده ادبيات و علوم انساني، گروه زبان و ادبيات عربي، دفتر نشريه
کد ISSN:  2228-7639
نوع نشریه:  فصلنامه