مشخصات نشريه:  

فصلنامه طب سنتي اسلام و ايران
 8 دوره
عنوان نشريه:  طب سنتي اسلام و ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران
مديرمسئول:  دكتر سيد عليرضا مرندي
سردبير:  دكتر علي اكبر ولايتي
رایانامه:  JIITM89@GMAIL.COM
تلفن:  88645513-16 (021) (داخلي 269)
نمابر:  88645499 (021)
صندوق پستي:  19395-4655
نشانی:  تهران، بزرگراه شهيد حقاني، بعد از ايستگاه مترو، ورودي كتابخانه ملي، مجموعه فرهنگستان هاي جمهوري اسلامي ايران، ساختمان فرهنگستان علوم پزشكي
كد ISSN:  2008-8574
نوع نشريه:  فصلنامه