نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه تحقيقات روانشناختي
 24 دوره 
عنوان نشریه:  تحقيقات روانشناختي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  روانشناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركزي
مدیرمسئول:  دكتر مهديه صالحي
سردبیر:  دكتر محمود ساعتچي
:تارگاه  http://qpr.iauctb.ac.ir/
تلفن:  33788931 (021)
نمابر:  33791113 (021)
نشانی:  تهران، ميدان امام حسين (ع)، ابتداي خيابان دماوند، مجتمع دانشگاهي وليعصر (عج)، دانشكده روانشناسي و علوم اجتماعي
کد ISSN:  2383-0328
نوع نشریه:  فصلنامه