برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه فلسفه تحليلي (جستارهاي فلسفي-پژوهش هاي فلسفي)
 22 دوره 
عنوان نشریه:  فلسفه تحليلي (جستارهاي فلسفي-پژوهش هاي فلسفي)
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  فلسفه و کلام
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات
مدیرمسئول:  هادي صمدي
سردبیر:  محمد سعيدي مهر
:تارگاه  http://pi.srbiau.ac.ir/
رایانامه:  philo_invct@srbiau.ac.ir
تلفن:  44865351 (021)
نمابر:  44865145 (021)
صندوق پستی:  14515/775
نشانی:  تهران، پونك، حصارك، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، دانشكده الهيات و فلسفه، كدپستي: 1477893855
کد ISSN:  2008-0433
نوع نشریه:  دو فصلنامه