برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه تاريخ نامه ايران بعد از اسلام (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز)
 9 دوره
عنوان نشریه:  تاريخ نامه ايران بعد از اسلام (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  تاریخ
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه تبريز
مدیرمسئول:  محمد سلماس زاده
سردبیر:  رضا دهقاني
رایانامه:  tabrizhistory2011@gmail.com
تلفن:  33392292 (041)
نمابر:  33392292 (041)
نشانی:  تبريز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبريز، دانشكده علوم انساني و اجتماعي، كدپستي: 5166616471
کد ISSN:  2251-757x
نوع نشریه:  دو فصلنامه