برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش هاي دانش زمين
 8 دوره
عنوان نشریه:  پژوهش هاي دانش زمين
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زمین شناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه شهيد بهشتي
مدیرمسئول:  جواد اطاعت
سردبیر:  محمدحسين آدابي
تارگاه:  esrj.sbu.ac.ir
تلفن:  29905619 (021)
نمابر:  29905619 (021)
نشانی:  تهران، اوين، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده علوم زمين
کد ISSN:  2008-8299
نوع نشریه:  فصلنامه