مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش هاي روان شناسي اجتماعي
 3 دوره
عنوان نشریه:  پژوهش هاي روان شناسي اجتماعي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  روانشناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن روان شناسي اجتماعي ايران
مدیرمسئول:  منصوره نيك گفتار
سردبیر:  مجيد صفاري نيا
تارگاه:  www.socialpsychology.ir
رایانامه:  info.socialpsychology@gmail.com
تلفن:  81032213 (021)
نشانی:  تهران، خيابان كريمخان زند، نبش آبان شمالي، ساختمان مركزي دانشگاه علامه طباطبايي، طبقه دوم، اتاق 209
کد ISSN:  2251-8002
نوع نشریه:  فصلنامه