برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه فرهنگ ارتباطات
 3 دوره
عنوان نشریه:  فرهنگ ارتباطات
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  علوم اجتماعی - علوم انسانی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركزي
مدیرمسئول:  دكتر سيدمحمد دادگران
سردبیر:  دكتر سيدوحيد عقيلي
:تارگاه  http://www.jccs.ir/
رایانامه:  farhangeertebatat@gmail.com
تلفن:  33788930 (021)
نمابر:  33791113 (021)
نشانی:  تهران، ميدان امام حسين (ع)، ابتداي خيابان دماوند، مجتمع دانشگاهي وليعصر (عج)، دانشكده روانشناسي و علوم اجتماعي، دفتر فصلنامه
کد ISSN:  2008-8760
نوع نشریه:  فصلنامه