نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه تبديل انرژي
 3 دوره 
عنوان نشریه:  تبديل انرژي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  برق و کامپیوتر
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد دزفول
مدیرمسئول:  دكتر محمدرضا عصاري
سردبیر:  دكتر حسين بصيرت تبريزي
:تارگاه  http://jeed.iaud.ac.ir/
رایانامه:  jeed@iaud.ac.ir
تلفن:  6266517 (0641)
نمابر:  6266517 (0641)
صندوق پستی:  313
نشانی:  خوزستان، دزفول، كوي آزادگان، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد دزفول، ساختمان دكتر حسابي، طبقه 3، دفتر نشريه
کد ISSN:  2008-3189
نوع نشریه:  فصلنامه