برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش هاي مديريت ورزشي و علوم حركتي
 5 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش هاي مديريت ورزشي و علوم حركتي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  تربیت بدنی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه بوعلي سينا
مدیرمسئول:  دكتر علي يلفاني
سردبیر:  دكتر غلامرضا شعباني بهار
:تارگاه  https://jrsm.khu.ac.ir/
رایانامه:  journals.smms@basu.ac.ir
تلفن:  8292618 (0811)
نمابر:  8292618 (0811)
نشانی:  همدان، چهارراه پژوهش، دانشگاه بوعلي سينا، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دفتر نشريه
کد ISSN:  2251-7103
نوع نشریه:  فصلنامه