نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه زن و مطالعات خانواده
 37 دوره 
عنوان نشریه:  زن و مطالعات خانواده
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  روانشناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تبريز
مدیرمسئول:  زهرا پيشگاهي فرد
سردبیر:  نازي عبداله پور
:تارگاه  http://jwsf.iaut.ac.ir/
رایانامه:  iaut.women@gmail.com
تلفن:  3322175 (0411)
نمابر:  3322175 (0411)
صندوق پستی:  51575/5313
نشانی:  تبريز، كيلومتر 2 جاده تبريز - تهران، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامي تبريز، ساختمان علامه اميني، طبقه زيرين دفتر مجلات
کد ISSN:  7225-2008
نوع نشریه:  فصلنامه