برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله مهندسي صنايع
 1 دوره
عنوان نشریه:  مجله مهندسي صنايع
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  صنایع
زبان اصلی:  فارسی-انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد قزوين
مدیرمسئول:  دكتر مهدي سيف برقي
سردبیر:  دكتر سعيدي مهرآباد
:تارگاه  https://jieng.ut.ac.ir/
رایانامه:  EDITOR_QJIE@QIAU.AC.IR
تلفن:  3675787 (0281)
نمابر:  3675787 (0281)
صندوق پستی:  34185-1416
نشانی:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد قزوين، قزوين، ايران
کد ISSN:  2251-9904
نوع نشریه:  فصلنامه