برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله رياضي شيمي ايران
 22 دوره 
عنوان نشریه:  مجله رياضي شيمي ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ریاضی
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه كاشان
مدیرمسئول:  ب. بازيگران
سردبیر:  عليرضا اشرفي
:تارگاه  https://ijmc.kashanu.ac.ir/
رایانامه:  IJMC@KASHANU.AC.IR
تلفن:  5912367 (0361)
نمابر:  5912332 (0361)
صندوق پستی:  87135/1577
نشانی:  دانشگاه كاشان، كاشان
کد ISSN:  2228-6489
نوع نشریه:  فصلنامه