برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه فصلنامه ايراني مطالعات سازمان ملل متحد
 5 دوره 
عنوان نشریه:  فصلنامه ايراني مطالعات سازمان ملل متحد
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم سیاسی
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن ايراني مطالعات سازمان ملل متحد
مدیرمسئول:  جمشيد ممتاز
سردبیر:  محمدرضا ضيايي بيگدلي
:تارگاه  http://www.iruns.ir/
رایانامه:  IAUNS.IR.2011@GMAIL.COM
تلفن:  81032201 (021)
نمابر:  81032202 (021)
کد ISSN:  2645-646X
نوع نشریه:  دو فصلنامه