نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه مطالعات تطبيقي هنر
 18 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات تطبيقي هنر
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  هنر
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه هنر اصفهان
مدیرمسئول:  دكتر فرهنگ مظفر
سردبیر:  دكتر مهدي حسيني
:تارگاه  http://mth.aui.ac.ir
رایانامه:  mth@aui.ac.ir
تلفن:  34460328 (031)
نمابر:  34460909 (031)
نشانی:  اصفهان، چهارباغ پايين حدفاصل چهارراه تختي و ميدان شهدا، كوچه پرديس 31، پلاك 17، دانشگاه هنر اصفهان، دفتر مجله، كدپستي: 33661-81486
کد ISSN:  2345-3842
نوع نشریه:  دو فصلنامه