برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه ورزش و علوم زيست حركتي
 6 دوره 
عنوان نشریه:  ورزش و علوم زيست حركتي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  تربیت بدنی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه حكيم سبزواري
مدیرمسئول:  دكتر سيدعليرضا حسيني كاخك
سردبیر:  دكتر محمدرضا حامدي نيا
:تارگاه  http://journals.hsu.ac.ir/sbs/
رایانامه:  sbs.su2010@yahoo.com
تلفن:  44012764 (051)
نمابر:  44004407 (051)
صندوق پستی:  397
نشانی:  سبزوار، توحيد شهر، دانشگاه خوارزمي، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دفتر نشريه
کد ISSN:  2228-723X
نوع نشریه:  دو فصلنامه