برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه علوم بهداشتي جندي شاپور (JENTASHAPIR JOURNAL OF HEALTH SCIENCES)
 7 دوره 
عنوان نشریه:  علوم بهداشتي جندي شاپور (JENTASHAPIR JOURNAL OF HEALTH SCIENCES)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم بهداشتی
زبان اصلی:  فارسی-انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز
مدیرمسئول:  دكتر خدابخش كرمي
سردبیر:  دكتر معصومه احمدي زاده
:تارگاه  http://jsmj.ajums.ac.ir/
رایانامه:  journals.ajums.ac.ir/jjhs
تلفن:  3738611 (0611)
نمابر:  3738611 (0611)
نشانی:  اهواز، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور، دانشكده بهداشت معاونت پژوهشي
کد ISSN:  2252-021X
نوع نشریه:  فصلنامه