برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه پژوهش هاي روان شناسي باليني و مشاوره (مطالعات تربيتي و روان شناسي)
 18 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش هاي روان شناسي باليني و مشاوره (مطالعات تربيتي و روان شناسي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  روانشناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه فردوسي مشهد
مدیرمسئول:  دكتر بختيار شعباني وركي
سردبیر:  دكتر بهرام علي قنبري هاشم آبادي
:تارگاه  https://tpccp.um.ac.ir/
رایانامه:  jsep@um.ac.ir
تلفن:  38803696 (051)
نمابر:  38807338 (051)
صندوق پستی:  1518
نشانی:  مشهد، دانشگاه فردوسي، دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي، كدپستي: 9177948991
کد ISSN:  2251-6352
نوع نشریه:  دو فصلنامه