برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه اللغه العربيه و آدابها
 27 دوره 
عنوان نشریه:  اللغه العربيه و آدابها
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پرديس قم، دانشگاه تهران
مدیرمسئول:  سيد محمود ميرخليلي
سردبیر:  علي رضا محمدرضايي
رایانامه:  jal_lq@ut.ac.ir
تلفن:  36166314 (025)
نمابر:  36166314 (025)
صندوق پستی:  357
نشانی:  قم، بلوار دانشگاه، جاده قديم تهران، كدپستي: 371811746
کد ISSN:  1735-9767
نوع نشریه:  دو فصلنامه