برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش هاي سياسي و بين المللي
 3 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش هاي سياسي و بين المللي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  علوم سیاسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تاكستان
مدیرمسئول:  دكتر محسن جليلوند
سردبیر:  دكتر ابراهيم متقي
:تارگاه  http://jpir.iaujournals.ir/
رایانامه:  tppm88@yahoo.com
تلفن:  5270130 - 5270146 (0282)
نمابر:  5270165 (0282)
نشانی:  تاكستان، كيلومتر 5 جاده همدان، نرسيده به سه راهي شامي شاپ، مجتمع آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تاكستان
کد ISSN:  2008-8035
نوع نشریه:  فصلنامه