نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه آينده پژوهي مديريت (پژوهش هاي مديريت)
 37 دوره 
عنوان نشریه:  آينده پژوهي مديريت (پژوهش هاي مديريت)
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران
مدیرمسئول:  دكتر عبدالله جاسبي
سردبیر:  دكتر ناصر ميرسپاسي
:تارگاه  http://jmfr.srbiau.ac.ir/
رایانامه:  jfmsrbian@yahoo.com
تلفن:  44869667 (021)
نمابر:  44869667 (021)
صندوق پستی:  14755/755
نشانی:  تهران، ميدان پونك به سمت حصارك، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران، دانشكده مديريت و اقتصاد، دفتر مجله، كدپستي: 1477893855
کد ISSN:  1605-2749
نوع نشریه:  فصلنامه