برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پيام نور در حوزه علوم اسلامي
 1 دوره
عنوان نشریه:  پيام نور در حوزه علوم اسلامي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم تربیتی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه پيام نور
مدیرمسئول:  رئيس دانشگاه پيام نور
سردبیر:  دكتر عابدين مومني
تلفن:  22485176 (021)
صندوق پستی:  19395/4697
نشانی:  تهران، بزرگراه ارتش، ميدان شهيد محلاتي، خيابان نخل، سازمان مركزي دانشگاه پيام نور
نوع نشریه:  فصلنامه