برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي زابل (رستمينه)(international journal of basic science in medicine)
 6 دوره
عنوان نشریه:  دانشگاه علوم پزشكي زابل (رستمينه)(international journal of basic science in medicine)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني زابل
مدیرمسئول:  دكتر علي اكبر نصيري
سردبیر:  دكتر زهرا سپهري
:تارگاه  http://www.jzms.ir/index.php/jzms
رایانامه:  rostamineh@yahoo.com
تلفن:  2230770 (0542)
نمابر:  2230770 (0542)
نشانی:  زابل، خيابان شهيد رجايي، مجتمع آموزشي علوم پزشكي معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زابل
کد ISSN:  2008-7837
نوع نشریه:  فصلنامه


اين نشريه از سال 1395/2016 با عنوان نشريه INTERNATIONAL JOURNAL OF BASIC SCIENCE IN MEDICINE به صورت انگليسي منتشر مي شود.