برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه جغرافيا و برنامه ريزي منطقه اي
 2 دوره
عنوان نشریه:  جغرافيا و برنامه ريزي منطقه اي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  جغرافیا
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه پيام نور
مدیرمسئول:  ام السلمه بابايي
سردبیر:  دكتر نفيسه مرصوصي
:تارگاه  http://www.jgeoqeshm.ir/
رایانامه:  geojournal@pnu.ac.ir
تلفن:  23322312 (021)
نمابر:  22485112 (021)
نشانی:  تهران، بلوار ارتش، ابتداي خيابان نخل، سازمان مركزي دانشگاه پيام نور، گروه جغرافيا
کد ISSN:  2228-6462
نوع نشریه:  دو فصلنامه