برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهشهاي جغرافياي سياسي
 6 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهشهاي جغرافياي سياسي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  جغرافیا
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه فردوسي مشهد
مدیرمسئول:  دكتر هادي اعظمي
سردبیر:  دكتر هادي اعظمي
:تارگاه  http://pg.um.ac.ir/
تلفن:  38806723 (051)
نمابر:  38794144 (051)
نشانی:  ايران، مشهد، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دفتر مجله پژوهش هاي جغرافياي سياسي
کد ISSN:  2476-3136
نوع نشریه:  فصلنامه