مشخصات نشريه:  

فصلنامه مطالعات امنيت اجتماعي
 9 دوره
عنوان نشريه:  مطالعات امنيت اجتماعي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم سیاسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  معاونت اجتماعي نيروي انتظامي جمهوي اسلامي ايران
مديرمسئول:  دكتر سعيد منتظرالمهدي
سردبير:  دكتر غلامرضا غفاري
تارگاه:  www.police.ir
رایانامه:  faslnameh_m@yahoo.com
تلفن:  81826325 (021)
نمابر:  81826412 (021)
صندوق پستي:  19945-557
نشانی:  ميدان ونك، ميدان عطار، ستاد فرماندهي نيروي انتظامي، معاونت اجتماعي ناجا، طبقه پنجم، اداره كل مطالعات و تحقيقات اجتماعي امور فصلنامه
كد ISSN:  1735-3832
نوع نشريه:  فصلنامه