برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه زبان شناسي و گويش هاي خراسان (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد)
 4 دوره
عنوان نشریه:  زبان شناسي و گويش هاي خراسان (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه فردوسي مشهد
مدیرمسئول:  دكتر سيدحسين فاطمي
سردبیر:  دكتر مهدي مشكوه الديني
تارگاه:  jlkd.um.ac.ir
تلفن:  38806723 (051)
نمابر:  8794144 (051)
نشانی:  مشهد، پرديس دانشگاه فردوسي، دانشكده ادبيات و علوم انساني دكتر شريعتي، كدپستي: 9177948883
کد ISSN:  2008-7233
نوع نشریه:  دو فصلنامه