نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه هوش محاسباتي در مهندسي برق (سيستم هاي هوشمند در مهندسي برق)
 35 دوره 
عنوان نشریه:  هوش محاسباتي در مهندسي برق (سيستم هاي هوشمند در مهندسي برق)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  برق و کامپیوتر
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه اصفهان
مدیرمسئول:  دكتر رحمت الله هوشمند
سردبیر:  دكتر امين خدابخشيان
:تارگاه  http://isee.ui.ac.ir
رایانامه:  isee@res.ui.ac.ir
تلفن:  37934335 (031)
نشانی:  اصفهان، خيابان هزار جريب، دانشگاه اصفهان، سازمان مركزي معاونت تحقيقات و فناوري، طبقه 2، اداره چاپ و انتشارات و مجلات، كدپستي: 8174673441
کد ISSN:  2251-6530
نوع نشریه:  فصلنامه