برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه امنيت پژوهي
 13 دوره 
عنوان نشریه:  امنيت پژوهي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم سیاسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشكده علوم و فنون فارابي
مدیرمسئول:  محمدتقي پوريان
سردبیر:  دكتر حميد احمدي
:تارگاه  http://fstc.ac.ir/fzr.amniat
رایانامه:  farabium@yahoo.com
تلفن:  29942678-29942777 (021)
نمابر:  29942678 (021)
نشانی:  تهران، بزرگراه ارتش، بلوار نيروي زميني، روبروي ستاد نزاجا، دانشكده علوم و فنون فارابي
نوع نشریه:  فصلنامه