برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه علوم به زراعي گياهي (پژوهش هاي كشاورزي)
 6 دوره 
عنوان نشریه:  علوم به زراعي گياهي (پژوهش هاي كشاورزي)
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شوشتر
مدیرمسئول:  دكتر قدرت الله فتحي
سردبیر:  دكتر يحيي رضايي نژاد
:تارگاه  http://jpps.iau-shoushtar.ac.ir/
رایانامه:  jar.aush@yahoo.com
تلفن:  6237929 (0612)
نمابر:  6237927 (0612)
صندوق پستی:  64516-147
نشانی:  شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شوشتر، دانشكده كشاورزي، دفتر فصلنامه
کد ISSN:  1735-4552
نوع نشریه:  فصلنامه