برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مشاوره و روان درماني خانواده
 9 دوره
عنوان نشریه:  مشاوره و روان درماني خانواده
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  روانشناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه كردستان
مدیرمسئول:  دكتر ناصر يوسفي
سردبیر:  ناصر يوسفي
:تارگاه  http://fcp.uok.ac.ir/
رایانامه:  Fcpjournalkurdistan@yahoo.com
تلفن:  33629353 (087)
نمابر:  33629353 (087)
نشانی:  سنندج، دانشگاه كردستان، ساختمان معاونت فرهنگي دانشگاه، دفتر مجله، كدپستي: 15175-66177
کد ISSN:  2251-6654
نوع نشریه:  فصلنامه