برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه رويكردهاي نوين آموزشي
 14 دوره 
عنوان نشریه:  رويكردهاي نوين آموزشي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم تربیتی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه اصفهان
مدیرمسئول:  دكتر رضا هويدا
سردبیر:  دكتر احمدرضا نصر
:تارگاه  http://nea.ui.ac.ir/
رایانامه:  EduJournal@res.ui.ac.ir
تلفن:  37932542 (031)
نمابر:  37932542 (031)
نشانی:  اصفهان، ميدان آزادي، خيابان دانشگاه، دانشگاه اصفهان، دانشكده علوم و تربيتي و روانشناسي، دفتر مجله، كدپستي: 73441-81746
کد ISSN:  2423-6780
نوع نشریه:  فصلنامه