برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه ترويج گياه پزشكي (گياه پزشك و غذا)
 4 دوره 
عنوان نشریه:  ترويج گياه پزشكي (گياه پزشك و غذا)
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  گیاه پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
صاحب امتیاز:  موسسه آموزش عالي غيردولتي-غيرانتفاعي بهاران
مدیرمسئول:  دكتر كامران رهنما
سردبیر:  دكتر كامران رهنما
رایانامه:  kamran_ra@yahoo.com
تلفن:  2251609 (0171)
نمابر:  2251607 (0171)
نشانی:  گرگان، خيابان شهيد بهشتي، ملاقاتي ششم، موسسه آموزش عالي بهاران، طبقه دوم، دفتر مجله، كدپستي: 38135-49169
کد ISSN:  2008-109x
نوع نشریه:  فصلنامه