برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد و كسب و كار
 6 دوره
عنوان نشریه:  پژوهشنامه اقتصاد و كسب و كار
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  اقتصاد
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران جنوب
مدیرمسئول:  دكتر علي دهقاني
سردبیر:  دكتر اصغر مشبكي
:تارگاه  http://jebr.azad.ac.ir/
رایانامه:  JEBR@Azad.ac.ir
تلفن:  22265889 (021)
نمابر:  22265889 (021)
نشانی:  تهران، خيابان شريعتي، پايين تر از حسينه ارشاد، دانشكده مديريت و حسابداري، دانشگاه آزاد اسلامي، شماره 1051، طبقه پنجم، كدپستي: 1947943513
کد ISSN:  2008-8396
نوع نشریه:  فصلنامه