برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه ماشين هاي كشاورزي
 21 دوره 
عنوان نشریه:  ماشين هاي كشاورزي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مکانیزاسیون کشاورزی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشكده كشاورزي، دانشگاه فردوسي مشهد
مدیرمسئول:  سيد محمدرضا مدرس رضوي
سردبیر:  محمدحسين عباسپور فرد
:تارگاه  https://jame.um.ac.ir/
رایانامه:  jame@um.ac.ir
تلفن:  38804619 (051)
نمابر:  38787430 (051)
صندوق پستی:  1163
نشانی:  مشهد، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده كشاورزي، دبيرخانه نشريات علمي-پژوهشي، نشريه ماشين هاي كشاورزي، كدپستي: 9177948974
کد ISSN:  2228-6829
نوع نشریه:  دو فصلنامه