نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه تحقيقات دامپزشكي و فرآورده هاي بيولوژيك (پژوهش و سازندگي)
 40 دوره 
عنوان نشریه:  تحقيقات دامپزشكي و فرآورده هاي بيولوژيك (پژوهش و سازندگي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  دامپزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي
مدیرمسئول:  مسعود هاشم زاده
سردبیر:  رسول مدني
:تارگاه  https://vj.areeo.ac.ir/
رایانامه:  pajouheshmag@yahoo.com
تلفن:  34509772 (026)
نمابر:  34509772 (026)
صندوق پستی:  19835-111
نشانی:  كرج، حصارك، موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي، دفتر نشريه
کد ISSN:  2423-5407
نوع نشریه:  فصلنامه