مشخصات نشريه:  

فصلنامه پژوهش مديريت آموزش كشاورزي
 9 دوره
عنوان نشريه:  پژوهش مديريت آموزش كشاورزي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم ترویج
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  موسسه آموزش عالي علمي كاربردي وزارت جهاد كشاورزي
مديرمسئول:  سيد جلال الدين بصام
سردبير:  ايرج ملك محمدي
تارگاه:  itvhe.ac.ir
رایانامه:  jour.edu@itvhe.ac.ir
تلفن:  66940728 (021)
نمابر:  66430433 (021)
صندوق پستي:  13145-1783
نشانی:  تهران، خيابان آزادي، بين نواب و رودكي، موسسه آموزش عالي علمي كاربردي وزارت جهاد كشاورزي، طبقه 4
كد ISSN:  1735-6652
نوع نشريه:  فصلنامه