برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه زبان و ادبيات فارسي
 10 دوره 
عنوان نشریه:  زبان و ادبيات فارسي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد فسا
مدیرمسئول:  دكتر سيدمحسن ساجدي راد
سردبیر:  دكتر محمدعلي آتش سودا
:تارگاه  http://adabiatmagazine.iaufasa.ac.ir
رایانامه:  fasamagazine@gmail.com
تلفن:  53335225 (071)
نمابر:  53334300 (071)
نشانی:  فسا، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد فسا، دفتر مجله زبان و ادبيات فارسي
کد ISSN:  2251-8487
نوع نشریه:  فصلنامه