نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری
 8 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش های نوین حقوق اداری
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن ایرانی حقوق اداری
مدیرمسئول:  دکتراسدالله یاوری
سردبیر:  دکتر بیژن عباسی
:تارگاه  http://www.malr.ir/
رایانامه:  malr.journal@gmail.com
تلفن:  09214930838
نشانی:  تهران، خیابان ولیعصر، خیابان توانیر، میدان شهید عباس پور، خیابان نظامی گنجوی، نبش کوچه هفت‌پیکر، پلاک ۳۳، طبقه ششم، کدپستی: ۱۴۳۴۸۶۳۱۱۱
کد ISSN:  2717-0497
نوع نشریه:  فصلنامه