نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
 6 دوره 
عنوان نشریه:  فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
مدیرمسئول:  ناصر نقدی
سردبیر:  محمد سیاح
:تارگاه  http://ijpp.phypha.ir
رایانامه:  ijpp@phypha.ir
تلفن:  021-64112259
نمابر:  021-64112834
نشانی:  تهران، خیابان کارگر شمالی، روبروی مرکز قلب تهران، کوچه مجد، پلاک ۱۵، طبقه دوم، دفتر مجله فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
کد ISSN:  2588-4042
نوع نشریه:  فصلنامه