برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه فقه و حقوق نوين
 2 دوره 
عنوان نشریه:  فقه و حقوق نوين
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن ايراني حقوق اداري
مدیرمسئول:  دکتر عبداله عليزاده
سردبیر:  پرفسور محمد رسول آهنگران
:تارگاه  http://www.jaml.ir
رایانامه:  info@jaml.ir
تلفن:  34225105 (025) - 09196523692
نمابر:  34224584 (025)
صندوق پستی:  37135-1166
نشانی:  قم، کهک، بلوار مهر، خيابان نوفل لوشاتو، کوچه آزادي، بلوک 38، واحد 3، کدپستی: 3735113966
کد ISSN:  2717-1469
نوع نشریه:  فصلنامه